Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemePROJEKTY PRO ŠKOLY

Hands On Muzeum

Ve spolupráci s vybranými učiteli říčanských základních škol do roku 2021 vytváříme 14 ucelených vzdělávacích programů, které využívají zázemí Muzea Říčany (prostory, pomůcky, metodické zkušenosti). Část programu probíhá ve škole, část v terénu, na Říčanské hájovně nebo v Didaktickém centru geologie. Čas strávený mimo školní lavice se stává běžnou součástí výuky, doplňuje RVP o regionální znalosti. Zaměřujeme se na dovednosti a kompetence žáků, které se v běžné výuce obtížně rozvíjí. Pilotně ověřené programy budeme postupně zveřejňovat - můžete si je zdarma stáhnout.Programy s doprovodnými materiály, jejichž autorem je Muzeum Říčany, příspěvková organizace, podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .

Hotové programy ke stažení včetně příloh:

Ve školním roce 2019/2020 budeme připravovat:

Vznik a pilotní ověření programů je finančně podpořeno z prostředků Evropské unie.