Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemePod našimi okny

program pro 1-2. třídu

Program seznamuje děti se životem našich předků v první polovině 20. století. Zaměřuje se na inspiraci pro dnešní život v oblasti soběstačnosti v získávání potravin (chov drobných domácích zvířat), bydlení a uspořádání zahrad. Děti procházejí místy v blízkosti historického centra, které si uchovávají venkovský charakter, zkoušejí si dětské hry z minulosti, navštěvují pamětníky, zkoušejí si péči o zvířata a stloukání másla. Při sázení a setí zeleniny na školní zahradě se zabývají kompostováním a hospodařením s dešťovou vodou. Nové dovednosti a zjištění prezentují spolužákům a rodičům na závěrečné školní slavnosti formou výstavy. Děti v programu pracují s reálnými předměty, setkávají se s živými zvířaty, učí se pracovat s mapou, spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – prozkoumávání terénu v okolí školy, práce s mapkou regionu, návštěva historických míst a pamětníků, návrhy na změnu konkrétního místa – školní zahrady.

Program je členěn do několika tematických bloků a témat. Pro výuku ve škole i mimo školu jsou připravené pracovní listy a další pomůcky. Vybrané pomůcky pro výuku ve škole si lze při realizaci kompletního programu s Muzeem Říčany zdarma zapůjčit. Všechny pracovní listy, interaktivní prezentace a další elektronické pomůcky jsou uvedeny v metodice, kde je popsáno jejich použití, zdarma ke stažení jsou zde.

Fotografie z programu:

Program ke stažení včetně příloh:

Vznik a ověření programu byly finančně podpořeny z prostředků Evropské unie.