Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemeLovci a sběrači

program pro 3-5. třídu

Program přestavuje zážitkovou formou život pravěkých lovců a sběračů a prvních zemědělců. Děti pracují s pazourkovými nástroji, staví přístřešek, rozdělávají oheň, drtí obilí a tkají. Během výpravy do terénu zkoumají výskyt jedlých rostlin, hledají pobytové stopy živočichů a zkoumají výskyt vodních bezobratlých. Na závěr děti připravují výstavu o životě v pravěku, prezentují získané znalosti a dovednosti. Děti v programu pracují s reálnými předměty, učí se pracovat s mapou, spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení - prozkoumávání terénu v okolí školy, práce s mapkou regionu.
Program je členěn do několika tematických bloků a témat. Pro výuku ve škole i mimo školu jsou připravené pracovní listy a další pomůcky. Vybrané pomůcky pro výuku ve škole si lze při realizaci kompletního programu s Muzeem Říčany zdarma zapůjčit. Všechny pracovní listy, interaktivní prezentace a další elektronické pomůcky jsou uvedeny v metodice, kde je popsáno jejich použití, zdarma ke stažení jsou zde.

Fotografie z programu:

Program ke stažení včetně příloh:

Vznik a ověření programu byly finančně podpořeny z prostředků Evropské unie.