Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemeKameny ožívají

program pro 3-5. třídu

Zážitkový program provází žáky tématy vesmíru a planety Země, seznámí je se základními typy hornin a s nejdůležitějšími minerály. V Didaktickém centru geologie se setkají s reálnými vzorky hornin a minerálů okolí Říčan, pracují s opravdovými zkamenělinami. V areálu provádějí řadu pokusů. Metodou badatelsky orientované výuky (BOV) provedou a vyhodnotí pokus pěstování krystalů. Na závěr děti připravují prezentaci pro děti z jiných tříd, představují získané znalosti a dovednosti. Děti v programu pracují s reálnými předměty, spolupracují ve skupinách. Program klade důraz na principy místně ukotveného učení – práce s místními vzorky hornin, prozkoumání okolí říčanského hradu, ukázka modelu kosti místního nálezu ze srstnatého nosorožce z období čtvrtohor.
Program je členěn do několika tematických bloků a témat. Pro výuku ve škole i mimo školu jsou připravené pracovní listy a další pomůcky. Vybrané pomůcky pro výuku ve škole si lze při realizaci kompletního programu s Muzeem Říčany zdarma zapůjčit. Všechny pracovní listy, interaktivní prezentace a další elektronické pomůcky jsou uvedeny v metodice, kde je popsáno jejich použití, zdarma ke stažení jsou zde.

Fotografie z programu:

Program ke stažení včetně příloh:

Vznik a ověření programu byly finančně podpořeny z prostředků Evropské unie.