Regionální učebnice Říčansko

Učíme se o místě, kde žijemeAKTUÁLNĚ

Ve školním roce 2018/19 jsme připravili a vyzkoušeli 5 nových cyklů programů, které propojují výuku ve škole se zážitkovou výukou v terénu a muzeu. Programy kladou důraz na principy místně ukotveného učení - prozkoumávání terénu v okolí školy, poznávání historie regionu.
Programy jsou členěny do několika tematických bloků a témat. Ve výuce můžete využít celé programy a realizovat je podle metodiky, nebo si stáhnout jednotlivé pracovní listy, prezentace a další elektronické pomůcky. V případě dotazů se na nás obraťte.

Programy ke stažení včetně příloh:

Další materiály pro pedagogy:

Veškeré zde publikované materiály jsou zdarma ke stažení.

CO V REGIONÁLNÍ UČEBNICI NAJDETE:

JSEM UČITEL

Chcete podklad pro výuku o místě, kde učíte? Chybí vám informace o regionu v učebnicích? Chcete tipy, kam jít s žáky ven a co tu můžete pozorovat? Chcete pomůcky pro projektovou výuku na různá témata – pracovní listy, obrázky nebo kompletní metodiku?

JSEM RODIČ

Chcete se svými dětmi chodit do přírody, nevíte kam, a co tam můžete pozorovat? Chcete si dětmi povídat o tom, jak se v Říčanech žilo ve středověku? Zajímá vás historie Říčanského hradu, kdo ho zbořil a kam zmizely stavební kameny?

JSEM ŹÁK NEBO STUDENT

Mám ze školy zadaný úkol zjistit něco o svém regionu? Chci vědět, jaká zvířata žijí v Říčanském lese, kam se můžu vypravit pro rostliny do herbáře?


Jste pedagog a učíte o regionu Říčansko?

Kontaktujte nás v případě dotazů a posílejte nám své příspěvky: Edita Ježková, edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, tel.: 605 169 533

Další aktivity a akce pro školy i veřejnost najdete na webu Muzea Říčany - odkaz http://www.ricany.cz/muzeum/


Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.